استوکیومتری واکنش نشان می دهد که 1مول از استیک آنیدریدبا

 

1مول از سالیسیلیک اسید واکنش میدهد و 1مول آسپرین تولید می

 

کند.ما با ریختن 2گرم سالیسیلیک اسید یعنی( 0.014مول)با این

 

مقدار سالیسیلیک اسید حدّ اکثر مقدار آسپرینی که می توانیم تولید

 

کنیم برابر 2.608گرم خواهد بود.به این مقدار,مقدار تئوری می

 

گوییم.اگر به هر دلیلی واکنش کامل نشد ویا مقداری آسپرین را

 

هنگام حل شدن در آب از دست دادیم انتظار داریم محصولمان از مقدار

 

تئوری کمتر شود.به این مقدار, مقدار عملی می گویند.بازده برابر

 

نسبت مقدار عملی به مقدار تئوری است.بازده ما در این آزمایش

 

برابر است با:در این آزمایش که ما انجام دادیم حتی اگر تمام

 

شرایط خوب بود و محصول در شرایط ایده ال کامل بدست می آمد مقدار

 

آن از 2.608بیشتر می شد و لی این به این معنی نیست که بازده ما

 

از 100%بیشتر است.زیرا ما در این محصول مقداری سالیسیلیک اسید

 

نیز داریم.پس برای رسیدن به بازده واقعی لازم است آسپرین را خالص

 

کنیم.خالص سازی محصول نهایی:میدانیم که ممکن است محصول نهایی ما

 

مقداری سالیسیلیلک اسید داشته باشد.البته برای تشخیص وجود

 

سالیسیلیک اسید تست هایی وجود دارد که راجع به آن بحث خواهم

 

کرد.فرض میکنیم محصول ما سالیسیلیک اسید دارد و ما میخواهیم آن

 

را خالص کنیم برای این منظور محصولمان را با اتیل الکل خالص می

 

کنیم.واکنش که در این حالت رخ می دهد واکنش زیر است:این واکنش

 

علاوه بر اتیل سالیلیسیلات یک محصول جانبی هم دارد که همان آب

 

است.خود آسپرین در اتانول حل میشود ولی با آن وا کنش نمی دهد.با

 

توجّه به همین موضوع می توان آسپرین را دوباره جدا کرد.حال به

 

توضیح تستی می پردازیم که وجود وجود سالیسیلیک اسید را تایید

 

میکند:نام این تست,تست فرّیک کلرید است.تشخیص وجود سالسسیلیک

 

اسید در این تست به وسیلۀ رنگ است. در این تست Fe(H2O)6+3 از این

 

مولکول استفاده میشود.اتم اکسیژن عامل اسیدی عامل هیدروکسیل در

 

سالیسیلیک اسید با هم تشکیل یک کمپلکس با مولکول مذکور می

 

دهند.این کمپلکس رنگ بنفش شدید دارد.در حالــــــــی که در آسپرین خالص

 

OHسالیسیلیک اسید با O-COCH3جایگزین میشود.کمپلکسی که در آسپرین

 

خالص به وجود می آید رنگ زرد کمرنگی دارد. به این ترتیب است که

 

وجود سالیسیلیک اسید دیده می شود. .