انواع آنیلین

 

تجاری

 

خالص شیمیایی

 

کاربرد و مصارف

 

بطور وسیع در ساخت رنگهای نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می شود.

 

2)در صنایع لاستیک سازی ، از مشتقات آنیلین به عنوانتسریع کننده و تقویت و استحکام لاستیک استفاده می شود.و ضد اکسید شدندر صنایع

 

داروسازی ، آنیلین در ساخت داروهای سولفانیل آمیدو عوامل شیرین کننده سنتتیک مصرف می شود.

 

  آنیلین همچنین در صنایع انفجاری از اهمیت خاصی برخوردار استو نیتروتولوئن در ساخت ژلاتین استفاده میشود

 

 

روش تولید آنیلین

 

چندین روش ساخت  آنیلین وجود دارد که  عبارتند از:

 

از نیتروبنزن بوسیله احیاء                                 از کلروبنزن بوسیله آمونولیز

 

        از نیتروبنزن بوسیله هیدروژن دارکردن کاتالیستی فاز بخار

 

تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز

 

رآکتور با همزن-سردکننده و جداکننده -برج تقطیر-سانتریفوژ-برج تقطیر خلاء- ملزومات فرعی

 

بویلر

 

استانیلید یا فنیل استامید نرمال یا استانیلین نرمال یک ماده ورقه ای

کرم رنگ می باشد. این ماده(پرکی شکل) سفید یادر انواع بی رنگ، کریستالی براق نیز موجود است. از این ماده به استفاده می گردد. همچنین عنوان تب بر و ضد درد

 

استانیلید به عنوان یک ماده میانی در ساخت رنگینه ها  نقش حیاتی ایفا می کند.