وسایل مورد استفاده :

مزور 10 cc ، ارلن کوچک ،  چوب پنبه ،  قیف بوخنر ، سه پایه و چراغ بنزن ، بشر کوچک ، هم زن ، ترمومتر ، شیشه ساعت

مواد مورد استفاده :

هیدروکسیل آمین هیدروکلرید ، استات سدیم ، سیکلو هگزانون

*********************************

هدف آزمایش : تهیه اکسیم

*********************************

شرح کار :

2.5 گرم هیدروکسیل آمونیوم کلراید را پس از آنکه بدقت وزن کردیم به همراه 4 گرم استات سدیم(6.63  گرم استات سدیم سه آبه ) در بشر کوچکی ریخته و توسط   10 cc آب مقطر حل می کنیم . این محلول را تا دمای 45 درجه سانتی گراد حرارت می دهیم ( محصول A ) سپس این محصول را درون ارلن کوچکی ریخته و بلافاصله 2.5 گرم ( 2.64 cc) سیکلو هگزانون به آن اضافه می کنیم و درب ارلن را با چوب پنبه محکم می بندیم و به شدت تکان می دهیم . آنچه در این مرحله مشاهده می کنیم تولید رسوبات سفیدرنگ درون ارلن می باشد . (محصول B )

محصول B را درون حمام آب و یخ قرار می دهیم بعد از گذشت مدتی که به قدر کافی رسوب ایجاد شد آنرا توسط قیف بوخنر صاف می کنیم . برای اینکه در حین رسوب گیری رسوبی هدر نرود مادر آب ( آب جمع شده در زیر صافی ) را دور نمی ریزیم . ارلن محتوی محصول B را چندین بار با مادر آب شسته و با قیف بوخنر صاف می کنیم . پس از اتمام کار رسوب جمع شده بر روی کاغذ صافی را از قیف بوخنر جدا کرده و بر روی شیشه ساعت قرار می دهیم تا خشک شود .پس از خشک شدن راندمان کار را محاسبه می کنیم .  

محاسبات :

در این آزمایش به جای پودر استات سدیم خالص ما پودر استات سدیم سه آبه در اختیار داشتیم لذا باید مقدار مورد نیاز استات سدیم را برای این آزمایش بر اساس استات سدیم سه آبه محاسبه کنیم لذا  داریم :

 4grA×1molA∕82.08gr×1molB∕1molA×136.08gr∕1molB=6.63grB

A:استات سدیم خالص

B:استات سدیم سه آبه

 هم چنین در این آزمایش ما به جای پودر جامد سیکلو هگزانون محلول آنرا با دانسیته معلوم داشتیم در این مورد نیز ما مجبوریم مقدار گرم سیکلو هگزانون را به میلی لیتر محلول محاسبه کنیم پس در این مورد نیز خواهیم داشت :

d=m/V   0.945=2.5gr/V   V=2.645 ml

برای محاسبه راندمان  آزمایش داریم :

جرم عملی تقسیم بر جرم تئوری ×۱۰۰

وزن رسوب  همراه با کاغذ صافی پس از خشک شدن : 3.98 گرم

وزن کاغذ صافی : 1.12   گرم

وزن خالص رسوب : 2.86 گرم

راندمان  : 43.14 %

 

روش تهیه آسپرین :


یک گرم اسید سالسیلیک را داخل ارلن خشک ریخته و 1.5 میلی لیتر انیدرید استیک و 1 الی 2 قطره اسید سولفوریک غلیظ به ان اضافه کنید و با چرخش ارلن سعی کنید کلیه مواد با هم مخلوط شوند .
ارلن را به مدت 15 دقیقه در حمام اب در دمای 60 درجه سانتیگراد نگه دارید و در این مدت محتویات ارلن رابا چرخش هم بزنید.
پس از این مدت 15 میلی لیتر اب سرد به ارلن اضافه کنید که اسپرین به صورت بلورهای جامد ظاهر میگردد. ان را با قیف بوخنر صاف کنید.
برای خالص سازی اسپرین مقدار بدست امده را در 3 میلی لیتر اتانول و 7 میلی لیتر اب در گرما حل کنید و کریستالیزه نمایید.


سنتز آسپرین
در زمان های قدیم مردم بر این باور بودند که جویدن پوست درخت بید تب را کاهش میدهد.از زمانی که علائم بیماری ها صریح و واضح تر می شد,مشخص شد که جویدن پوست درخت بید علائم مالاریارا کاهش میدهد.در اوایل قرن نوزدهم مردم به طب گیاهی علاقۀ خاصی پیدا کردند. در سال 1853شیمی دان آلمانی گرهارت مادۀ جدیدی با نام استیل سالیسیلیک اسید را از سالیسیلیک اسید و استیک آنیدرید تهیه کرد.این سنتز تا حدود زیادی گزارش نشد.شیمی دان آلمانی دیگری به نام کُلب روش صنعتیِ بزرگتری برای سنتز سالیسیلیک اسید کشف کرد.
سالیسیلیک اسید به درمان رایج آرتروز و نقرس تبدیل شد.(البته از سال 1860تا1893)در این سال ها این ماده تجویز بسیار موثری بود. البته این ماده برای دهان,گلو,نای و معده حالت خوش آیندی نداشت. برای این که اثر اسیدی ماده خنثی شود, معمولاً پزشکان نمک سدیم این ماده را تجویز میکردند. البته این نمک تا حدی تهوع آور بود.
در سال 1893هافمن روش ستنزی را که گرهارت 40سال پیش کشف کرده بود دوباره کشف کرد! او گفت احتمالاً اگر این استیلات(آسپرین فعلی)از سالیسیلیک اسید کم شود این ماده بدون از دست دادن خاصیت داروییِ خود حالات بد خود را از دست میدهد!که البته درست هم بود.آسپرین چه کار می کند؟سر درد را کاهش میدهد.(خاصیت ضد درد),تب را کاهش میدهد.(تب بُر),تورم را از بین میبرد و درد مفاصل را که ناشی از روماتیسم و آرتروز میباشد,از بین میبرد.(ضد التهاب)ودفع اسید اوریک را افزایش میدهد.


در سال 1982آسپرین دیگر برای زنان بار دار و کودکان تجویز نشد.در سال1984آسپرین به عنوان ماده ای شناخته شد که احتمال انفاکتوس میوکارد وحملۀ استورک را کاهش می دهد.در دهۀ 80 با توسعۀ دارو های موثر دیگر برای دفع اسید اوریک باعث شد تا آسپرین دیگر برای این مورد نیز تجویز نشود.در سال های اخیر آسپرین را به عنوان یک مادۀ باز دارنده از سرطان روده استفاده میکنند.
آیا اثرات فیزیولوژیک آسپرین اهداف مکانیزم های بیو شیمیایی خاصی را بیان میکنند؟جواب به میزان مداخلۀ آسپرین در تولید
prostaglandins ومحصولات آنها thromboxanes بستگی دارد.این ترکیبات به عنوان عوامل سر درد و انبوهش پلاکت ها (که می توانند باعث لختگی خون شوند)وتنگی عروق شناخته میشوند.

سنتز آسپرین:
1)آماده کردن مواد اولیّه و انجام واکنش:
ساختار مولکول آسپرین در سمت چپ آورده شده.انتخاب درست مواد اولیّه مستلزم دانستن مواردی از جمله: در دسترس بودن مواد اولیّه مواد لازم جهت انجام آزمایش و واکنشی که مواد با هم انجام میدهند است.سالیسیلیک اسید(در سمت چپ)به سادگی سنتز میشود و همیشه در دسترس است.تنها سوالی که مطرح است این است که: چگونه می توان
Hگروه OHکه مستقیماً به حلقۀ بنزنی وصل است را به CO3CH(استیل) تبدیل کرد؟شیمی آلی یک پروسۀ عمومی برای این جور تبدیلات دارد.در مورد ما واکنش بین سالیسیلیک اسید و ماده ای انجام میگیرد که بسیار به استیک اسید مربوط است.نام این ماده استیک آنیدرید است.
استیک آنیدرید از آب گیری از دو مولکول استیک اسید به وجود می آید. واکنش آن به شرح زیرمیباشد:
لازم به ذکر است که استیک آنیدرید از جمله واکنشگر های بسیار معروف است.هم اکنون ما یک سری مواد اولیۀ منطقی و یک واکنش مناسب برای سنتز آسپرین داریم. مواد اولیۀ ما سالیسیلیک اسید واستیک انیدرید است.که هر دو موادی ارزان و به وفور در دسترس می باشند.

2) واکنش به این صورت است:
شرایط انجام واکنش:
شرایطی که واکنش باید در آن انجام شود به بعضی ویژگی های واکنشگر ها و محصولات بستگی دارد.استیک انیدرید در دمای اتاق مایع است و در دمای بالای 100درجۀ سلسیوس میجوشد.این ماده با آب واکنش میدهد تا استیک اسید درست کند.درست عکس واکنشی که قبلاً بیان کردیم. سالیسیلیک اسید و آسپرین هر دو جامدند و در دماهای بالای 100درجه ذوب می شوند.آنها در آب سرد تا حدی انحلال پذیر هستند.( حداکثر 2.2میلی گرم در میلی لیتر و 3.3میلی گرم در میلی لیتر)از این خصوصیات که ما نتیجه می گیریم آب حلال مناسبی برای این واکنش نیست.زیرا آب در هنگامی که واکنش را پیش میبرد یکی از واکنشگر ها را از بین میبرد.
از آنجایی که استیک انیدرید مایع است,ما می توانیم از این واکنشگر به عنوان حلال هم استفاده کنیم.به این دلیل که واکنش در استیک انیدریدِ خالص آهسته انجام میشود ما می توانیم از یک اسید قوی به نام سولفوریک اسید به عنوان کاتالیست استفاده کنیم. طبق قانون لوشاتلیه حضور زیاد استیک انیدرید باعث می شود که تعادل به سمت دلخواه ما یعنی تولید آسپرین پیش برود.البته ما با گرم کردن نیز رسیدن به تعادل را سرعت می بخشیم.

ایزوله کردن محصول:
هنگامی که واکنش به مرحلۀ نهایی خود رسید,ما در ظرف واکنش علاوه بر آسپرین,مقداری از هر دو واکنش دهنده داریم که با هم واکنش ندادند, (البته احتمالاً) و هم چنین استیک اسید وکاتالیست داریم. ما میدانیم که هم آسپرین و هم سالیسیلیک اسید در آب حل می شوند.اگر ما بعد از اتمام واکنش آب به ظرفمان اضافه کنیم,آب با استیک انیدرید واکنش میدهد و استیک اسید درست می کند.
اگر ما از مقدار کمی آب استفاده کنیم فقط مقدار اندکی از آسپرین و سالیسیلیک اسید حل نخواهد شد و این مقدار باقی مانده تشکیل رسوب میدهد.و از آنجا که حلالیت اکثر مواد در آب با کاهش دما کاهش میابد,ما دمای آب را کاهش میدهیم تا از حلالیت آسپرین در آب کاسته شود.
همچنین استیک اسیدی که به عنوان محصول جانبی و هم چنین با اضافه کردن آب به استیک انیدرید درست شد نیز دیگر در آب حل نمیشود و در مایع باقی میماند. به همین دلیل ما قادریم با صاف کردن محلولمان آسپرین را جدا کنیم.اما باز هم سالیسیلیک اسیدهایی که واکنش نداده بود نیز با آسپرین صاف می شود.
میزان سودمندی سنتز و خلوص محصول(بازده):
از جمله موضوعاتی که باقی مانده آن است که ما چقدر محصول نهایی یعنی آسپرین تولید کردیم. و این محصول تولیدی چقدر خالص است. با توجه به مقدار محصولات اولیّه و ثابت تعادل و دیگر فاکتور ها ما میتوانیم حداکثر محصول را محاسبه کنیم و با توجه به آن بازده را حساب کنیم.استوکیومتری واکنش نشان می دهد که 1مول از استیک انیدرید با 1مول از سالیسیلیک اسید واکنش میدهد و 1مول آسپرین تولید می کند. ما با ریختن 2گرم سالیسیلیک اسید یعنی( 0.014مول)با این مقدار سالیسیلیک اسید حداکثر مقدار آسپرینی که می توانیم تولید کنیم برابر 2.608گرم خواهد بود.به این مقدار ((مقدار تئوری)) می گوییم.
اگر به هر دلیلی واکنش کامل نشد ویا مقداری آسپرین را هنگام حل شدن در آب از دست دادیم انتظار داریم محصولمان از مقدار تئوری کمتر شود.به این مقدار ((مقدار عملی)) می گویند.
((بازده)) برابر نسبت مقدار عملی به مقدار تئوری است.
بازده ما در این آزمایش برابر است با: در این آزمایش که ما انجام دادیم حتی اگر تمام شرایط خوب بود و محصول در شرایط ایده ال کامل بدست می آمد مقدار آن از 2.608بیشتر می شد و لی این به این معنی نیست که بازده ما از 100%بیشتر است.زیرا ما در این محصول مقداری سالیسیلیک اسید نیز داریم. پس برای رسیدن به بازده واقعی لازم است آسپرین را خالص کنیم.

خالص سازی محصول نهایی:
میدانیم که ممکن است محصول نهایی ما مقداری سالیسیلیلک اسید داشته باشد.البته برای تشخیص وجود سالیسیلیک اسید تست هایی وجود دارد. فرض میکنیم محصول ما سالیسیلیک اسید دارد و ما میخواهیم آن را خالص کنیم برای این منظور محصولمان را با اتیل الکل خالص می کنیم. واکنشی که در این حالت رخ می دهد واکنش زیر است: این واکنش علاوه بر اتیل سالیلیسیلات یک محصول جانبی هم دارد که همان آب است. خود آسپرین در اتانول حل میشود ولی با آن وا کنش نمی دهد. با توجه به همین موضوع می توان آسپرین را دوباره جدا کرد.
حال به توضیح تستی می پردازیم که وجود سالیسیلیک اسید را تایید میکند: نام این تست,تست فرّیک کلرید است.تشخیص وجود سالسسیلیک اسید در این تست به وسیلۀ رنگ است.
در این تست
Fe(H2O)6+3 از این مولکول استفاده می شود. اتم اکسیژن عامل اسیدی عامل هیدروکسیل در سالیسیلیک اسید با هم تشکیل یک کمپلکس با مولکول مذکور می دهند.این کمپلکس رنگ بنفش شدید دارد. در حالی که در آسپرین خالص OHسالیسیلیک اسید با O-COCH3جایگزین میشود. کمپلکسی که در آسپرین خالص به وجود می آید رنگ زرد کمرنگی دارد. به این ترتیب است که وجود سالیسیلیک اسید دیده می شود.

سنتز استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)
بوسیله استیله کردن عامل
OH در سالیسیلیک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-66.ASPX) براحتی میتوان آسپرین تهیه کرد. این کار به روشهای متفاوتی امکان پذیر است. یکی از این روشها استفاده از استیک انیدرید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-67.ASPX) در محیط اسیدی میباشد که با توجه به نقش کاتالیستی اسید معمولا در حضور استیک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-47.ASPX) یا سولفوریک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-43.ASPX) انجام میشود.
روش مورد بحث دیگر استفاده از استیل کلرید (
http://chemlab.mihanblog.com/Post-68.ASPX) یا کلرواسیل در حضور پیریدین (http://chemlab.mihanblog.com/Post-69.ASPX) میباشد.

الف) سنتز آسپرین با استفاده از استیک انیدرید:


در یک ارلن (
http://chemlab.mihanblog.com/Post-60.ASPX) 250 میلی لیتری 6 گرم سالیسیلیک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-66.ASPX) را با 9 میلی لیتر استیک انیدرید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-67.ASPX) مخلوط کنید و 4-3 قطره سولفوریک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-43.ASPX) غلیظ به آن اضافه کنید. مخلوط واکنش را ضمن هم زدن در یک حمام آب به مدت 15 دقیقه در دمای 60 درجه سانتیگراد حرارت دهید. آن را سرد کرده و در یک بشر حاوی 100 میلی لیتر آب سرد همراه با هم زدن بریزید. رسوب را با کمک قیف بوخنر (http://chemlab.mihanblog.com/Post-70.ASPX) صاف کرده و با آب سرد بشویید. پس از خشک کردن راندمان و نقطه ذوب را تعیین کنید.
برای خالص سازی کامل میتوان بر روی محصول در حلال بنزن تبلور مجدد (
http://chemlab.mihanblog.com/Post-17.ASPX) انجام داد. برای این کار، آب حلال مناسبی نمیباشد. پس از تبلور مجدد راندمان و نقطه ذوب را محاسبه نموده و با مرحله قبل مقایسه کنید.

ب) سنتز آسپرین با استفاده از استیل کلراید:
در یک ارلن (
http://chemlab.mihanblog.com/Post-60.ASPX) 250 میلی لیتری 6 گرم سالیسیلیک اسید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-66.ASPX) را در 5 میلی لیتر پیریدین (http://chemlab.mihanblog.com/Post-69.ASPX) حل کنید. ارلن را در حمام یخ بگذارید و 5 میلی لیتر استیل کلرید (http://chemlab.mihanblog.com/Post-68.ASPX) را از داخل یک قیف جدا کننده (http://chemlab.mihanblog.com/Post-21.ASPX) قطره قطره و همراه با بهم زدن شدید به محلول داخل ارلن اضافه کنید. پس از اتمام افزایش، مخلوط واکنش را در یک حمام آب به مدت 5 دقیقه گرم کنید و سپس سرد نمائید.
هنگام سرد کردن یک جسم نیمه جامدی تشکیل میگردد که حدود 60 میلی لیتر آب سرد و چند تکه یخ به آن اضافه کنید و مخلوط را به هم بزنید. کریستالها را با قیف بوخنر (
http://chemlab.mihanblog.com/Post-70.ASPX) صاف کرده و با آب سرد بشویید و سپس خشک کنید. نقطه ذوب و راندمان را محاسبه کرده و بروش قبلی خالص کنید.

سنتز اسپرین
آسپرین نام تجاری اسید استیل سالیسیلیک است که به صورت قرص های سفید یا بلورهای سوزنی شکل یا به صورت پودرهای بلورین موجود می باشد، آسپرین یک مسکن موقتی و آنی خوبی است که تداوم افزایش تولید و فروش آن در طول 20 سال گذشته قابل توجه بوده است و بخاطر فوایدش از سایر مسکن ها به طور چشم گیری پیشی گرفته است.

تهیه ( سنتز ) استیل سالیسیلیک اسید یا آسپرین (
http://chemist-p.blogfa.com/post-19.aspx)
آسپیرین رایجترین دارویی است که به عنوان مسکن درد ، ضد تب و ضد التهاب مورد استفاده قرار می گیرد . قرص های آسپیرین حدوداً 2/3 گرم وزن دارد و محتوی 32/0 گرم استیل سالیسیلیک اسید و مقداری نشاسته است . آسپیرین به دلیل خاصیت اسیدی که دارد ، سبب ناراحتی غشاء و مخاط معده می شود . بنابراین ، آسپیرین خنثی به بازار مصرف عرضه شده است که در هر قرص مقداری آلومینیوم دی هیدروکسی آمینو استات و منیزیم کربنات دارد .تهیه ( سنتز ) آسپیرین :
2 گرم سالیسیلیک اسید و 5 میلی لیتر استیک انیدرید را در ارلن مایر بریزید و 5 قطره سولفوریک اسید غلیظ ( کاتالیزگر ) را قطره قطره به آن اضافه نمائید . ارلن را تکان دهید تا سالیسیلیک اسید حل شود . سپس مخلوط را روی حمام بخار برای 10 الی 15 دقیقه حرارت دهید . پس از انحلال ، بگذارید مخلوط در دمای معمولی سرد شود و گاهی آن را هم بزنید . چنانچه رسوب استیل سالیسیلیک اسید ظاهر نشد ، با خراش دادن دیواره ارلن با یک میله شیشه ای ، تبلور را تسریع نمائید و مخلوط را در حمام یخ قرار دهید تا رسوب ایجاد شود.
سپس 50 میلی لیتر آب اضافه نمائید و بهم بزنید تا تبلور کامل شود . رسوب را روی قیف بوخنر صاف کنید. چنانچه رسوب در ته ظرف باقی مانده است ، چند بار با آب سرد بشویید و روی رسوبهای دیگر صاف نمائید و بگذارید رسوب خشک شود.
رسوب را به یک بشر 150 میلی لیتری منتقل کنید و 25 میلی لیتر محلول اشباع سدیم بی کربنات به آن اضافه نمائید و برای چند دقیقه بهم بزنید. وقتی واکنش اسید با سدیم بی کربنات خاتمه یابد، خروج حبابهای گاز دی اکسید کربن در محلول متوقف می شود، و باید رسوب را روی قیف بوخنر صاف نمائید و آن را با 10 میلی لیتر آب بشویید . سپس محلول اسیدی را که از انحلال 5/3 میلی لیتر هیدروکلریک اسید غلیظ در 10 میلی لیتر آب حاصل می شود تهیه کنید و محلول صاف شده را به محلول آبی اسیدی همرا با مخلوط کردن ، اضافه نمائید . در این حالت آسپیرین رسوب می کند . مخلوط را در حمام یخ سرد کنید و بعد از این مرحله با قیف بوخنر صاف کنید و رسوب را با آب سرد بشویید و بگذارید خشک شود
.

 

 روش تهیه صابون

روش تهیه صابون 

عمل هیدرولیز چربی یا روغن را اصطلاحا صابونی کردن مینامند. برای این کار، چربی (a) را با محلول سود حرارت میدهند. در نتیجه گلیسرین (b) و مخلوطی از نمک سدیم اسیدهای چرب (c) مطابق واکنش زیر حاصل میشود:

 چربیها و روغنهای طبیعی استر اسیدهای آلیفاتیک یک ظرفیتی با تعداد اتمهای کربن زوج و گلیسرین میباشند که آنها را گلیسرید نیز مینامند. چربیها و روغنها به طور کلی دارای ساختمان (a) میباشند. چربیها جامد و روغنها مایع میباشند. نقطه ذوب چربیها بالاتر از نقطه ذوب روغنها است. این اختلاف بستگی به نوع و مقدار اسید مربوطه دارد. هرچه مقدار اسیدهای اشباع نشده در ساختمان یک چربی بیشتر باشد، نقطه ذوب پایین تری دارد. اگر چربی تنها از اسیدهای اشباع شده تشکیل شده باشد مانند پیه گوسفند و غیره نقطه ذوب بالا خواهد داشت.

روغنهای نباتی مانند روغن زیتون، خرما، نارگیل و کرچک علاوه بر این که دارای اسیدهای چرب (اولئیک، استئاریک و پالمیتیک) هستند، اسیدهای اشباع نشده با چند پیوند دوگانه مانند اسید لینولئیک به فرمول زیر نیز در ساختمان آنها شرکت میکنند.

مولكولهای صابون د ارای یك انتهای قطبی است كه در آب حل می شود و انتهای دیگر آن یك دنباله طویل هیدروكربن است كه در روغن محلول است واین عامل باعث میشود تا مثل یك واسطه چربیها را در آب حل كند.

ابتدا یون هیدروکسید به عنوان نوکلئوفیل (هسته دوست) به کربن گروه کربنیل حمله کرده، پس از خارج شدن یک مولکول الکل، انیون اسید به صورت هیبرید رزونانس فوق، پایدار میگردد.

روش تهیه

50 گرم چربی را در یک بشر 250 میلی لیتری ریخته و به طور ملایم آنرا حرارت دهید تا ذوب شود (دما نباید از 70 درجه بالاتر برود).

در حالیکه چربی را حرارت میدهید ضمن به همزدن مداوم محلول سود (7گرم در 50 میلی لیتر آب) را در قسمتهای 5 میلی لیتر به چربی اضافه کنید. پس از افزودن اولین 5 میلی لیتر سود، زمان اضافه نمودن 5 میلی لیتر بعدی وقتی است که سود اضافه شده قبلی تقریبا مصرف شده باشد. (برای اطمینان از مصرف سود، نوک اسپاتول را در بشر فرو برده و یک قطره معرف فنل فتالئین روی آن بچکانید، چنانچه رنگ آن فورا ارغوانی شد دلیل آن است که هنوز سود در محیط وجود دارد و باید به هم زدن را ادامه داد).

پس از افزودن آخرین قسمت سود، آنقدر به هم بزنید تا صابون یک حالت کشدار به خود بگیرد (بوی صابون در این حالت به خوبی استشمام میشود.) صابون حاصل را در قالب ریخته و بگذارید یک هفته بماند تا عمل صابونی شدن کامل شود. صابون حاصل دارای مقدار زیادی گلیسیرین است، چنانچه بخواهند گلیسیرین آنرا جدا کنند، قبل از ریختن در قالب، صابون را به مدت 24 ساعت در محلول اشباع شده نمک طعام قرار میدهند، سپس قرص صابون را از درون ظرف خارج کرده و پس از شستن به قطعات کوچک تقسیم نموده، در هوا خشک میکنند.

 

روش دیگر 

در یک بالن، ۵۰ میلی لیتر روغن مایع را با ۴۰ میلی لیتر اتانول و ۳ گرم پتاسیم هیدروکسید ریخته و بمدت نیم ساعت رفلاکس کنید. پس از اتمام این مدت چند قطره از مخلوط را در مقدار کمی آب حل کنید که اگر قطره روغنی روی آب قرار نگرفت واکنش پایان یافته و اگر روغن در سطح آب مشاهده شد عمل رفلاکس را به مدت 15 دقیقه دیگر ادامه دهید. سپس الکل موجود در مخلوط را به وسیله تقطیر ساده جدا کنید و ماده باقیمانده در بالن را در cc 75 آب مقطر گرم حل کنید. دقت کنید که حتما الکل موجود در بالن از مخلوط خارج شود سپس آزمایش زیر را انجام دهید.

الف) مقدار 25 میلی لیتر محلول به دست آمده را به 25 میلی لیتر آب نمک اشباع به آهستگی اضافه کنید مخلوط را صاف کرده و ماده جامد که صابون میباشد روی کاغذ صافی میماند. آنرا با آب نمک اشباع بشوئید و صابون را در روی یک ظرف شیشه ای پهن کنید.

ب) مقدار 10 میلی لیتر آب شهر را با 10 میلی لیتر محلول صابون مخلوط کرده تکان دهید و نتیجه را گزارش کنید.